1. Intake

Door middel van een diepte-interview wordt een zo goed mogelijk beeld van de huidige situatie, de specifieke wensen van de kandidaat en de haalbaarheid hiervan verkregen. Aan de hand hiervan wordt een rapportage opgesteld, waarbij o.a. aandacht is voor de specifieke aspecten binnen de begeleiding.

2. Loopbaanoriëntatie/loopbaanonderzoek

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik (niet)?

In de meeste re-integratie/loopbaan trajecten wordt gestart met begeleiding die in eerste instantie gericht is op rouwverwerking en losmaken van de oorspronkelijke situatie cq de (oude) werkgever. Hierbij wordt duidelijk stilgestaan bij het “ opruimen” van het verleden en alles wat de mobiliteit en het initiëren van een nieuwe start in de weg staat.

Afhankelijk van het profiel van de kandidaat zal er aan de hand van verschillende methodieken inzicht gegeven worden aan een aantal zaken. Zo wordt de fase van het proces waarin de kandidaat zit inzichtelijk gemaakt. Er wordt een swot analyse opgesteld en daarnaast typische gedragingen en persoonlijke drijfveren in kaart gebracht. Het betreft individuele maatwerk begeleiding met oprechte aandacht voor de kandidaat.

Andere zaken die bij de loopbaanoriëntatie opgenomen zijn;

  • Individuele coaching;
  • Rouwverwerking;
  • Netwerk in kaart brengen;
  • Beroepen oriëntatie;
  • Opstellen, bijstellen CV en sollicitatiebrieven;

Testen die o.a. ingezet kunnen worden bij de loopbaanoriëntatie zijn:

  • Competentietest
  • Beroepskeuzetest
  • Persoonlijkheidstest

Doel:
De kandidaat loopt een bewustwordingsproces door en staat open voor nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Er ligt een volledig persoonsprofiel met een duidelijk zoekprofiel en een goed Curriculum Vitae. Een en ander dient in balans te zijn met de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de kansen en risico’s die de kandidaat ondervindt bij het verwerven en duurzaam behouden van werk, binnen een zo groot mogelijk scala van bij de persoon passende arbeidsmogelijkheden duidelijk vastgelegd.

Doorlooptijd:
De doorlooptijd bedraagt maximaal 3 maanden.

Resultaat:
Een beroepsprofiel op basis van diagnostische expertise, waarin alle arbeidsmarktgerelateerde mogelijkheden van de kandidaat zijn opgenomen, alsmede risicovolle gedrag- of persoonskenmerken t.a.v. het aanvaarden van werk.

3. Bemiddeling en begeleiding; Jobfinding

Het uitgangspunt is, dat werk heilzaam is voor de mens. Alvorens de stap naar de arbeidsmarkt te maken heeft de kandidaat een aantal sollicitatietechnieken geleerd; zoals: presentatie, arbeidsmarktbenadering, vacatureanalyse en niet te vergeten de kracht van het netwerken!

Het jobfinden vormt een essentieel onderdeel van het traject. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de kandidaat, worden potentiële werkgevers benaderd door de coach en/of de kandidaat. Gesproken wordt over (verborgen) vacatures en de mogelijke match tussen de functie en de kandidaat. Samen wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst, zodat de kandidaat weer met plezier aan de slag gaat en een nieuw arbeidsperspectief heeft. Samen met de kandidaat is er tijdens de loopbaanoriëntatie een duidelijk zoekprofiel opgesteld en het netwerk in kaart gebracht. Samen met de kandidaat wordt actief op zoek gegaan naar een passende baan.

Doel:
De kandidaat wordt (be)geleid bij het zoeken en vinden van passende vacatures.

Doorlooptijd:
De doorlooptijd voor dit trajectonderdeel bedraagt maximaal 6-9 maanden.

Resultaat:
De kandidaat weet zelfstandig zijn weg te vinden op de arbeidsmarkt, met als mogelijk te realiseren eind- doel een passende baan elders.

4. Nazorg

Zo snel de kandidaat geplaatst is, zullen wij in de periode van de eerste 3 maanden na aanvang van de nieuwe functie de kandidaat (en indien nodig de nieuwe werkgever) bijstaan. In dit kader zullen minimaal 3 gesprekken plaatsvinden. Ook dan zal aandacht besteed worden aan mogelijke belemmeringen die een duurzame plaatsing in de weg staan. Een driegesprek tezamen met de nieuwe werkgever behoort hier ook bij. Ook dit is weer afhankelijk van de wens en noodzaak, geredeneerd vanuit de kandidaat.

Doel:
Het realiseren van een duurzame plaatsing en het voorkomen van terugval, omdat er een vangnet geboden wordt.

Doorlooptijd:
De doorlooptijd bedraagt 3 maanden ingaande vanaf de plaatsing.

Resultaat:
De kandidaat heeft een nieuwe werkplek c.q. een nieuw arbeidsperspectief.