Training Digitale Vaardigheden

Training Digitale Vaardigheden

Tijdens de training digitale vaardigheden basis zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Orde in de chaos, mappenstructuren maken
  • Veiligheid en wachtwoordenbeheer
  • Outlook: mail en agendabeheer
  • Word: basis brief opmaken
  • Excel: basisvaardigheden
  • Teams: persoonlijke omgeving, inleveren/delen huiswerk, online werken.

De kandidaat krijgt een reader waar stap voor stap de cursus in beschreven is.
Er is een standaard programma van 10 lessen, echter de trainer zal tevens maatwerk bieden daar waar nodig. Er wordt in kleine groepjes gewerkt van maximaal 8 personen.

Resultaat:

  • Kandidaat is zich bewust van online veiligheid
  • Kandidaat heeft geleerd om orde aan te brengen in de mappenstructuur
  • Kandidaat heeft basisvaardig op het gebied van Outlook, Word, Excel en Teams
  • Kandidaat weet hoe ze Online kan solliciteren