Tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie

Volgens de Wet verbetering Poortwachter (Wvp) hebben werkgever en werknemer samen de opdracht om zorg te dragen voor re-integratie van de zieke medewerker binnen of buiten de eigen organisatie. Zij dienen daarin elk hun eigen verantwoording te nemen, een actieve rol te spelen en gedurende 2 jaar dienen zij zich in te spannen en aan de slag te gaan met de re-integratie. Als de eigen functie niet meer als passend wordt gezien en niet passend is te maken, dan wordt daarna onderzocht of ander passend werk bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort (spoor 1). Is dat niet het geval dan dient bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever plaats te vinden (spoor 2). 

Bij de eerstejaarsevaluatie of eerder indien noodzakelijk zullen werkgever en medewerker moeten besluiten om het tweede spoor in gang te zetten, tenzij werkhervatting binnen het eigen bedrijf van de werkgever op (zeer) korte termijn tot de mogelijkheden behoort. 

Let wel!  UWV en werkgever kunnen sancties toepassen indien er niet voldaan is aan de inspanningen gedurende de voorgaande 2 jaar, dit betreft de volgende gevallen:

  • De werkgever heeft te weinig aan re-integratiemogelijkheden gedaan. Sanctie: de werkgever is verplicht het loon maximaal een jaar langer door te betalen;
  • De medewerker heeft onvoldoende meegewerkt aan de re-integratiemogelijkheden. Sanctie: de werkgever kan met of zonder toestemming van het UWV de loondoorbetaling opschorten of stopzetten of overgaan tot ontslag.